مرجع کرم موها رنگ شده

مرجع پخش کرم موها رنگ شده سی سی

کرم موها رنگ شده سی سی همانند شامپو برای موی سر استفاده می شوند البته بر عکس شامپو که در حمام استفاده می شود این کرم بعد حمام برای موی سر ، برای تقویت و با کیفی

بیشتر بخوانید